Dzień w przedszkolu

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

7.00 – 9.00 Serdeczne powitanie, zabawy według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30 Śniadanie, 10.30 Drugie śniadanie.

9.30 – 12.00 Inspirowana i kierowana przez nauczyciela aktywność dzieci – odkrywanie piękna w sobie i w otaczającym świecie.

Spotkanie z bajką.

Spacery i zabawy w plenerze.

12.00 – 13.00 Przygotowanie do obiadu i obiad

13.00 – 15.00 Odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach, opowiadaniach

15.00 15.30 Podwieczorek

15.30 – 17.00 Udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności dzieci

Zajęcia i zabawy dowolne

Troska o ład i porządek w otoczeniu

Powrót do domu

pooh-and-piglet