Kwiecień 2021

W drugiej połowie kwietnia, po powrocie do przedszkola, dzieci rozmawiały o różnych aspektach sztuki i kultury oraz o wartości WIARA WE WŁASNE SIŁY. Przedszkolaki słuchały utworu pt.: „Legenda o Smoku Wawelskim” W. Kosteckiej ilustrowanego sylwetami i wspólnie zastanawiały się co to znaczy wiara we własne siły jaką prezentował szewczyk Skuba. Potem dzieci przeniosły się do magicznego świata filmu, a w szczególności filmowych bajek animowanych. Przedszkolaki poznały bohaterów dobranocki pt. „Przygody kota Filemona”. Oglądały ilustracje sali kinowej i rozmawiały o zachowaniu się w kinie na podstawie własnych doświadczeń. Po wysłuchaniu wiersza „W teatrze” dzieci rozmawiały na temat teatru z wykorzystaniem rekwizytów i ilustracji. Bawiły się w zabawę matematyczną pt. „Zajmij miejsce w teatrze”.
Zajęcia muzyczne wprowadziły dzieci w świat opery i baletu. Przedszkolaki bawiły się przy piosence „Grozik”, nauczyły się jej słów na pamięć i próbowały ją śpiewać jak artyści operowi indywidualnie i grupowo. Tworzyły też improwizacje ruchowe do fragmentów muzyki klasycznej pt. „Taniec niedźwiedzia i motyla”.
W kolejnym dniu dzieci wróciły do omawiania wartości „wiara w siebie”. Pomogło im w tym wysłuchanie opowiadania pt.: „O żabce, która uwierzyła w siebie” M. Szeląg.
Dzięki niemu przedszkolaki dowiedziały się, że warto jest wierzyć w siebie i z uporem dążyć do realizacji własnych marzeń, tak jak uczyniła to bohaterka opowiadania – mała żabka Rechotka.
W ostatnim tygodniu kwietnia dzieci poznawały zasady kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.
Podczas zajęć dydaktycznych dzieci zastanawiały się co to znaczy być kulturalnym. Przypomniały sobie magiczne słowa: proszę, przepraszam i dziękuję oraz sytuacje, w których powinniśmy ich używać.
Poznały tajniki kulturalnego zachowania się przy stole i ćwiczyły je podczas spontanicznych zabaw tematycznych np. „W restauracji”.
Omawiały też temat „Kulturalny człowiek nie wyrzuca śmieci byle gdzie” i przypomniały sobie zasady segregacji śmieci. Rozpoznawały pojemniki do segregowania odpadów i właściwego z ich korzystania. Podczas spacerów oglądały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Na zajęciach muzyczno-rytmicznych poznały nowe piosenki „Grzeczne słówka” i „Czujne ucho”.
W ostatnim dniu zaznajomiły się z zasadami kulturalnego zachowania się w lesie. Tutaj wyjściem do rozmowy był wiersz pt.: „Leśny BON – TON”, który obrazowo wyjaśnił co można, a czego nie można robić w lesie.
Na podsumowanie tygodnia dobrym sprawdzianem wiedzy dzieci był quiz pt. :„Czy znasz dobre maniery”. Przedszkolaki mogły przyznać sobie MEDALE za dobre maniery, które samodzielnie wykonały.
W maju poznamy nową wartości – MĄDROŚĆ oraz dowiemy się dlaczego książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Kolejną wartością będzie RODZINA. Omawiane będą tematy związane z rodziną i zastanowimy się jaką ona ma wartość dla małego i dużego człowieka.