Luty 2022

Pierwszy tydzień lutego poświęciliśmy ODWADZE – wartości, dzięki której dziecko zdobywa nowe umiejętności, nowe wiadomości, z których czerpie to, co będzie dla niego ważne całe życie; np. odwaga w mówieniu prawdy, odwaga w odmawianiu czynienia nieakceptowanych społecznie rzeczy, odwaga do eksploracji świata.
Odwaga często zawodzi nas w najprostszych codziennych sytuacjach (dla dziecka może nią być np. wizyta u fryzjera) lub wtedy, gdy stykamy się z czymś po raz pierwszy, co jest dla nas niezrozumiałe, jak na przykład lot samolotem.
Dzieci dowiedziały się, jak wygląda samolot, jakie wydaje dźwięki, ćwiczyły mięśnie udając startujące i lądujące maszyny.
„Wyprawa samolotem” doprowadziła nas do Brazylii, kraju słynącego z karnawału. Przedszkolaki poznały kulturę tego kraju, potrawy, roślinność. Słuchały samby, próbowały naśladować trudne kroki tańca oraz oglądały przepiękne stroje, w których występują tancerze podczas karnawału. Dzieci zapoznały się z rytmem, melodią i słowami piosenki „Karnawałowy walczyk” a także przygotowały maskę karnawałową „Owieczka czy lew”, którą pięknie zdobiły.
Aby dostać się do Brazylii, można polecieć samolotem albo popłynąć statkiem. Podczas zabaw nawiązujących do tematyki morskiej dzieci wcielały się w odważnych marynarzy; ćwiczyły siłę, spostrzegawczość, bawiły się chustą animacyjną robiąc fale na morzu. Budowały z klocków statki, łódki i promy.
Poświęciliśmy także dużo czasu temu aby dzieci nauczyły się odróżniać odwagę od brawury,
bo odwagą jest także powiedzieć nie aby nie popaść w kłopoty.
Odwagi mogą wymagać od dzieci sytuacje, które dla dorosłych są neutralne w odbiorze, jak na przykład wyprawa do fryzjera. Dla wielu maluchów to prawdziwe wyzwanie, dlatego też postanowiliśmy przybliżyć dzieciom zawód fryzjera, wszystko, co jest z nim związane. Wiedzą, że wizyta u fryzjera jest przejawem dbania o siebie i nie wiąże się z przykrymi doznaniami, wprost przeciwnie – pozwala nam się poczuć lepiej ze swoim wyglądem.
W nawiązaniu do tematu fryzjer przedszkolaki wysłuchały uważnie opowiadania „Jurek Jeżyk i karnawałowa fryzura”, odpowiadały na pytania dotyczące jego treści, uczyły się znaczenia określeń typu fryzura na jeża. Uczyły się zadawać pytania, a przede wszystkim NABIERAŁY ODWAGI do ich zadawania. Ćwiczyły umiejętność opisywania słowami tego, co widzą, a także usprawniały aparat mowy, wykonując różnorodne ćwiczenia, na przykład odtwarzanie dźwięków z otoczenia.
W ramach przygotowania do zabawy karnawałowej poznawały różnorodne stroje i dekoracje karnawałowe. Ćwiczyły umiejętności wokalno-taneczne podczas nauki francuskiego tańca Kaczuchy.
Dzień balu był wyjątkowy, każde dziecko przebrało się za ulubioną postać. Dzieci tańczyły wśród serpentyn, balonów, bibułek i wirujących światełek. Bawiły się w zabawy „ Moja Ulijanko”, „Wędrujący balonik”, „Nimfy i Wojownicy”. Słodki i owocowy poczęstunek wspaniale wyzwalał energię tak potrzebną do tańca.

Kolejny tydzień poświęcony był siłom przyrody, eksperymentowaniu i doświadczeniom, czyli zdobywaniu wiedzy o świecie w ulubiony dla dzieci sposób.
W tym tygodniu dzieci:
zrozumiały, jaką rolę odgrywa powietrze w życiu człowieka i co to oznacza, że powietrze jest czyste;
poszerzyły słownik czynny o słowa: zawierucha, wicher, zefirek – bawiły się w naśladowanie każdego z tych wiatrów, np. zdmuchując z siebie śnieżynki, lub odtwarzały ruch za pomocą chusty animacyjnej; utrwaliły nazwy odmian wiatru słuchając wiersza „Wiaterek”, co ułatwiło przedszkolakom odszukanie i prawidłowe określenie pogody na ilustracjach,
wykonały „kolorowy wiatraczek” z papieru kolorowego i spacerowały z wiatraczkami wokół przedszkola,
opowiadały, z jakim kolorem kojarzą im się żywioły: woda, ogień, powietrze i ziemia, próbowały je udawać w zabawie ruchowej,
określiły kształt Ziemi i starały się odnaleźć ten sam kształt w przedmiotach znajdujących się w ich otoczeniu, doskonaliły tym samym spostrzegawczość,
zrozumiały, jak ważne jest szanowanie środowiska,
rozmawiały też o chęci i sposobach niesienia pomocy na podstawie wierszy „Zgubiony bucik” i „Marek Boberek i piąty żywioł”,
poznały kolejność działań praktycznych podczas sadzenia roślin do ziemi,
wysłuchały piosenki i nauczyły się jej refrenu „Grasz w kolory”.
W kolejnym tygodniu przedszkolaki podczas „burzy mózgów” zastanawiały się do czego służy woda i jakie jest jej znaczenie dla życia na ziemi. Zrozumiały, co oznacza oszczędzanie wody oraz uczyły się stosować je w praktyce podczas czynności mycia rąk w łazience.
Dzieci rozwiązywały również zagadki słuchowe związane z wodą. Uczyły się rozróżniać i nazywać: jezioro, rzekę, morze. Wykonały pracę plastyczną „Wodny świat” – malowały arkusz papieru niebieską farbą, przyklejały kolorowe rybki z płyty CD, doklejały muszle i wodorosty.
W kolejnych dniach dzieci zajmowały się żywiołem, jakim jest ogień. Dzieci zrozumiały, że woda gasi ogień. Uświadomiły sobie, jak niebezpieczną sytuacją jest pożar, jak należy unikać sytuacji, które mogą się skończyć pożarem oraz nauczyły się numeru alarmowego 112. Pokolorowały liczbę 112, co pozwoliło utrwalić wizerunek, zestawienie poszczególnych cyfr, a także ćwiczyło sprawności grafomotoryczne.
Podczas zabaw ruchowych, działań plastycznych ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność manualną, a wszystkie te działania oparte były o tematykę wody i ognia.
Na koniec tygodnia urządziliśmy turniej wiedzy o żywiołach, podczas którego dzieci utrwaliły zdobytą wiedzę.
W lutym dzieci poznały nowe słówka w języku angielskim: bike, train, plane, rocket, fire, black, white, no, thank you.

9 marca o godzinie 13.30 przedszkolaki obejrzą teatrzyk pt. WIOSENNE PRZEBUDZENIE w wykonaniu Agencji Artystycznej KANON.
Poznamy też dwie nowe wartości TROSKA i ZABAWA.