Oferta i Opłaty

Przedszkole pracuje w oparciu o:

Cykl „Planeta dzieci” zbudowany wokół idei wychowania przez wartości – codziennego wspierania rozwoju dziecka,

umożliwiania mu odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna

Prowadzimy:

Zajęcia kształtujące kreatywność, zdolności artystyczne i wrażliwość dzieci,

Zajęcia logopedyczne w grupie.

Organizujemy:

Naukę języka angielskiego,

Zajęcia rytmiczne w przedszkolu,

Konsultacje psychologiczne i logopedyczne,

Wycieczki, warsztaty, teatrzyki…

Opłacie podlega:

- pobyt dziecka w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie – opłata wynosi 1 zł za każdą dodatkową godzinę,

- wyżywienie,

- zajęcia dodatkowe – nauka języka angielskiego, rytmika, uczestnictwo w wycieczkach itp.

Opłaty wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Opłata za wyżywienie – wnoszona na koniec miesiąca rozliczeniowego. Kwota wyżywienia naliczona jest na podstawie ilości dni obecności dziecka w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

- śniadanie 3,50 zł,

- obiad 11,00 zł,

- podwieczorek 2,00 zł.

Wszelkie wpłaty wnoszone są na konto Przedszkola: nr konta 87 1020 5558 0000 8602 3023 9199.