Styczeń 2021

Przyjście nowego roku było inspiracją do rozmowy z dziećmi na temat upływającego czasu, mijających lat, czterech pór roku oraz zjawiska ich rytmiczności.
Dzieci malowały farbami jak wyglądają drzewa o każdej porze roku. Zastanawiały się też co by to było gdyby zawsze była noc.
Tematami tygodnia były:
- dzień i noc na zmianę kroczą,
- rano, w południe, wieczorem,
- cztery pory roku,
- a ja rosnę i rosnę.
Dzieci poznały nową wartość SZACUNEK na podstawie opowiadania „O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi” oraz wiersza „Babuleńka”.
Próbowały odpowiedzieć na pytanie co to jest szacunek, jak można go poczuć. Podczas zabawy „Szanuję Twoje zdanie” dowiedziały się, że szacunek do rodziców, rodzeństwa, kolegów i koleżanek jest tak samo ważny jak szacunek do osób starszych oraz, że każdy człowiek zasługuje na szacunek bez względu na wiek, płeć, stan posiadania oraz poziom sprawności.
W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka dzieci dużo opowiadały o swoich dziadkach, jacy są i co lubią z nimi robić. Przygotowały też dla nich piękne upominki.
Tematami tygodnia były:
- moja babcia i mój dziadek,
- serduszkowy kwiat dla babci,
- serce dla dziadka,
- serce do serca czyli ćwiczenia w liczeniu.
Ostatni tydzień stycznia poświęcony był tematowi ZDROWIA. Na podstawie opowiadania „Antek i zima” dzieci rozmawiały na temat konsekwencji niewłaściwego ubierania się podczas zimy oraz co trzeba robić aby być zdrowym.
Na zakończenie dzieci uczestniczyły w zimowej olimpiadzie, w której dyscyplinami były między innymi:
- rzut do celu,
- kto rzuci najdalej,
- slalom na nartach,
- saneczki.
Nagrodą były piękne medale. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Wartości, które będą nam przyświecać w lutym to ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ.
Od lutego rozpoczynamy zajęcia rytmiczne oraz zajęcia z języka angielskiego z panią Dorotką.
12 lutego planujemy zorganizować zabawę karnawałową.

Szanowni Rodzice!
Jeżeli chcecie wesprzeć nasze przedszkole to można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1% w ramach rozliczeń podatkowych za rok 2020 na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole “Małopolska”, z którą współpracujemy!
Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane w całości dla naszego Przedszkola.
Dzięki tym pozyskanym środkom zakupiliśmy paczki mikołajowe oraz klocki wafle. W ubiegłym roku zebraliśmy rekordową kwotę blisko 1400 zł. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze zakupić pomoce dydaktyczne oraz sfinansować teatrzyki czy wyjścia do muzeum.
To nic nie kosztuje, a może zrobić wiele dobrego!
Dane potrzebne do wypełnienia PIT:
Numer KRS 0000052078, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
Cel szczegółowy: Publiczne Przedszkole “Małe co nieco”