Wrzesień 2021

Adaptacja nie zawsze przychodzi łatwo i bezboleśnie, na początku pobytu dziecka w przedszkolu często pojawiają się łzy i smutek. Są to emocje, którymi dzieci reagują na zmiany w swoim życiu. To naturalna reakcja dziecka. Zazwyczaj nie lubimy nowych rzeczy, sytuacji, dopóki ich nie doświadczymy i nie przeżyjemy kilkukrotnie, by móc ocenić je z różnych perspektyw.
W pierwszym tygodniu września dzieci więc poznawały się nawzajem wraz z piosenką „Witaj, witaj, jak się masz”, poznawały salę, jej wyposażenie i poszczególne kąciki. Próbowały opisywać wygląd swojego znaczka, poszukiwać go w różnych miejscach sali i lepić go z plasteliny.
Słuchały opowiadania M. Kownackiej pt. „W Plastusiowie lalki mają swoje umywalki” i kształtowały nawyk mycia rąk po wyjściu z toalety i przed posiłkami.
Każdego dnia bawiły się w różne zabawy ruchowe i naśladowcze: biegały, skakały, chodziły po kolczastych jeżykach bo…. ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA.
W kolejnym tygodniu rozpoczęliśmy rozmowy na temat UPRZEJMOŚCI, między innymi na podstawie pierwszego z serii opowiadań o wartościach, z którymi dzieci będą się zapoznawały co dwa tygodnie pt. „Jurek, jeżyk i uprzejmość”. Uprzejmość to cecha człowieka pozwalająca na spędzanie czasu z innymi w zgodzie i radości. I tak też staraliśmy się spędzać czas w przedszkolu – na zabawach, podczas których dzieci uczyły się i zapamiętywały zasady uprzejmego zachowania się w stosunku do drugiej osoby.
Dzieci zrozumiały, że trzy magiczne słowa – proszę, przepraszam, dziękuję – sprawiają innym radość i potrafią zjednać drugą osobę. Maluchy nauczyły się chodzić w parach z gąsienicą; to kolejna trudna umiejętność dla małego dziecka, ponieważ często musi pilnować sąsiada, który nie zawsze chce iść prosto przed siebie. Poza tym wykonując polecenia z karty pracy, a także podczas zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych – utrwaliły pojęcie para.
Dzieci często wykonywały prace plastyczne na dużych arkuszach papieru czy kartonu, który zwiększał poczucie przyjemności z tworzenia. Poprzez sztukę dzieci miały okazję rozładować emocje, których nie brakuje w życiu małego człowieka w pierwszych tygodniach pobytu w przedszkolu. Tak powstał więc samochód policyjny, wóz strażacki, traktorek i pasy czyli „zebra”.
W następnym tygodniu dzieci miały możliwość poznać nową wartość, jaką jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ, uczyły się, dlaczego trzeba być odpowiedzialnym, nie tylko za siebie, lecz także za inne osoby. To był pierwszy krok dla bycia samodzielnym. Samodzielność i odpowiedzialność to para, która gwarantuje bezpieczeństwo dziecka.
Dzieci:
ćwiczyły zachowywanie się w miejscach publicznych jako piesi uczestnicy ruchu drogowego,
dowiedziały się, dlaczego nie wolno wbiegać na ulicę,
poznały oznaczenia, symbole związane z ruchem ulicznym, dowiedziały się jaką funkcję pełnią znaki drogowe, sygnalizacja świetlna,
poszerzyły słownictwo o popularną nazwę przejścia dla pieszych („zebra”),
uświadomiły sobie, że w określonych miejscach przestrzega się pewnych zasad, które gwarantują im bezpieczeństwo, np. na ulicy – Kodeks drogowy oraz w sali przedszkolnej tzw. Kodeks Przedszkolnej Gromadki czyli zbiór zasad grupowych, aby dzieci mogły poczuć się bezpiecznie w sali przedszkolnej jak również we wzajemnych kontaktach.
Kontynuowaliśmy też rozmowy o odpowiedzialności, między innymi za ubrania i rzeczy należące do dzieci; tym samym dzieci poznawały nazewnictwo poszczególnych części garderoby, uczyły się składania jej oraz pilnowania, by nie zniszczyła się i nie zgubiła. Był to kolejny etap rozwoju samodzielności dzieci, które coraz lepiej odnajdywały się na zajęciach ruchowych, codziennie starały się używać słów grzecznościowych i pomagać w różnych działaniach nauczycielowi, koleżankom i kolegom w grupie. Potrafiły odróżniać rzeczy, którymi mogą się bawić od tych, które powinny być używane pod ścisłą kontrolą dorosłych, np. suszarka, nożyczki, igły: „Uwaga to niebezpieczne”.
W kolejnym tygodniu dzieci poznały trzy nowe zawody: policjanta, lekarza i strażaka. W sali urządziliśmy wspólnie kącik lekarski, gdzie dzieci podczas zabaw uczyły się zasad zachowania się u lekarza, oswajały się ze stresującą dla nich sytuacją, jaką jest wizyta w gabinecie lekarskim. Na podstawie wiersza pt. „Policjant” i „Mama Antka to policjantka”, dzieci zaznajomiły się z pracę policjanta i nauczyły się numeru alarmowego 112. Podczas zabaw „Do pożaru” i „Gasimy pożar” poznały zawód strażaka.
Dzieci poznały pierwsze słowa w języku angielskim: yes, no, thank you, hello, good morning, smile, happy, please, hug, green go, yellow slow, red stop.
27 września dzieci świętowały Dzień Przedszkolaka, który obfitował w wiele niespodzianek i przyjemności. Dzieci otrzymały między innymi medale Super Przedszkolaka.
Kiedy tylko pogoda dopisywała chodziliśmy na spacery i na plac zabaw. Ileż tam było radości!!!
Cały czas ćwiczyliśmy nie tylko ciało ale także głowę … ucząc się nowych piosenek, wyliczanek, kolorów, segregowania przedmiotów – „ klocki, misie, piłki na matematyczne wysiłki”, rozwiązywania zagadek oraz rysowania i malowania – „rysujemy, wycinamy, palce w ruch wprawiamy”.
I tak szybko minął pierwszy miesiąc w przedszkolu.

A w następnym miesiącu zaprosimy do przedszkola…JESIEŃ.